Team

Griet D'hoop

Zaakvoerder

 

De humaniora studies, Latijnse, volgde Griet in de Bron, Tielt. Vervolgens studeerde zij in 1ste instantie af aan de faculteit Psychologie aan de UGent, cum laude. Griet behaalde bovendien ook het diploma in de academisch initiële lerarenopleiding waarvoor ze stage liep in de Arteveldehogeschool (cfr. docent studenten verpleegkunde), summa cum laude.

 

In de daaropvolgende jaren was zij binnen de zorgsector actief als middenkaderlid en bouwde vrijwel meteen regionale overkoepelende projecten uit. Griet participeerde bovendien in de congresgroep EFeCT (the European Federation of Conflict Management in Education and Care).

 

Gezien de interesse in verdere overkoepelende en beleidsmatige projectuitbouw, ambieerde Griet een bijkomende opleiding aan de UGent waar zij de master afrondde aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen met een specialisatie in het management van social profit en gezondheidszorg, cum laude. Zij liep een internship bij internationale en Europese financiën te Brussel, magna cum laude.

 

Bijkomend deed Griet ervaring op in een consultancy positie Finance & Build, social profit bij een studiebureau met vestigingen in geheel Vlaanderen. Samen met collega-architecten, ingenieurs, ruimtelijke en milieuadviseurs werkte zij projecten uit in de zorgsector en nam binnen haar team het advies op financieel en juridisch-exploitatiegericht vlak op.

Vermits een onafhankelijke adviespositie Griet nauw aan het hart lag, richtte zij haar eigen onderneming op waarbij de klanten vrij zijn in de keuze van architect en ingenieurs. Haar kantoor is sinds 2017 gevestigd te Torhout.

Sinds april 2021 werd Griet tevens benoemd als bestuurder binnen de Raad van Bestuur van vzw Fiola. Ook voorheen engageerde Griet zich voor meer dan 10 jaar in de Leo Club Waregem waarvan ze meerdere jaren een bestuursambt opnam gaande van social commissioner, secretaris tot voorzitter.

 

 

 

In het team kan Heos Consulting rekenen op Kevin Schroeven (bouwtechnisch tekenaar & 3D modelling) en Els Van Kerrebroeck  (ondersteuning administratie en marktonderzoek). Verder heeft het kantoor een vaste samenwerking met diverse professionelen, d.i. advocaten, architecten, boekhouders-fiscalisten, e.a.

 

Kevin Schroeven

bouwtechnisch tekenaar & 3D modelling

 

Kevin studeerde in 1999 in de ‘Architecturale vormgeving’ (Antwerpen) en schoolde zich bij in onder meer Autocad, Revit en Solidworks.


Hij was tot in 2008 actief in een engineeringkantoor & betonbedrijf  waar hij onder meer stabiliteitsplannen, ontwerptekeningen, as-built plannen en later ook meetstaten, wapenings- en bekistingstekeningen voor betonelementen opmaakte.


Tussen 2008 en 2017 nam hij de functie ‘werfleider grond-saneringen’ op waar hij praktijkervaring opbouwde in afbraak, ontgraving, waterzuiveringen, grond-opslag, rioleringswerken en wegenbouw.

 

Sinds 2018 (Scan&Design) ondersteunt hij Heos als bouwtechnisch tekenaar bij het uittekenen van voorontwerpen, volumestudies, inplantingsplannen & 3D.


Kevin deed bovendien tussen 2010 en 2017 vrijwilligerswerk als brandweerman en ambulancier.

 

Els Van Kerrebroeck

ondersteuning administratie en marktonderzoek

 

Els studeerde af als Master Vertaler Nederlands-Frans-Duits te Gent in 1991. Aansluitend volgde ze een Postgraduaat Bedrijfskennis en -communicatie & bouwde meer inzicht op in economie en het bedrijfsleven.


Ze was meer dan 25 jaar actief in commercieel-administratieve jobs bij zowel een KMO, een vzw als een multinational. Ze werkte onder meer 6 jaar bij vzw Vorm, een bedrijf dat opleidingen aanbiedt voor de zorgsector. Ze richtte in 2018 Some1Else op ter ondersteuning van adviesbureaus en bedrijven.


Els neemt voor Heos kwalitatieve projectassistentie op wanneer grotere dossiers onder tijdsdruk mee opgevolgd moeten worden (cfr. data-verzameling, marktonderzoek, research,…).