Advies nodig?

profiel 2

De humaniora studies, Latijnse, volgde Griet D’hoop, in de Bron, Tielt. Vervolgens studeerde zij in 1ste instantie af aan de faculteit Psychologie aan de UGent, cum laude. Griet behaalde bovendien ook het diploma in de academisch initiële lerarenopleiding waarvoor ze stage liep in de Arteveldehogeschool (cfr. docent studenten verpleegkunde), summa cum laude.

In de daaropvolgende jaren was zij binnen de zorgsector actief als middenkaderlid en bouwde toen reeds regionale overkoepelende projecten uit. Griet participeerde bovendien in de congresgroep EFeCT (the European Federation of Conflict Management in Education and Care). Gezien de interesse in verdere overkoepelende en beleidsmatige projectuitbouw, ambieerde Griet een bijkomende opleiding aan de UGent.

Complementair rondde zij in 2015 de master af aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen met een masterspecialisatie in het management van social profit en gezondheidszorg, cum laude. Zij liep een internship bij internationale en Europese financiën te Brussel, magna cum laude. Bijkomend deed zij ervaring op in een consultancy positie Finance & Build, social profit bij een studiebureau met vestigingen in geheel Vlaanderen. Samen met collega’s architecten, ingenieurs, ruimtelijke en milieu -adviseurs werkte Griet projecten uit in de zorgsector, waar zij het advies op financieel en juridisch-exploitatiegericht vlak opnam.

Vermits een onafhankelijke adviespositie Griet nauw aan het hart lag, richtte ze haar eigen onderneming op waarbij de klanten vrij zijn in de keuze van architect en ingenieurs. Haar kantoor is sinds 2017 gevestigd te Torhout waar zij zich hoofdzakelijk toelegt op vlak van financieel-economisch, operationeel en conceptueel strategisch advies & projectmanagement binnen alle geledingen van de zorg en non profitsector.

Sinds april 2021 werd Griet tevens benoemd als bestuurder binnen de Raad van Bestuur van vzw Fiola. Ook voorheen engageerde Griet zich voor meer dan 10 jaar in de Leo Club Waregem waarvan ze meerdere jaren een bestuursambt opnam gaande van social commissioner, secretaris tot voorzitter.