Oprichting vzw (VAPH) - Midden W.-Vl.

Heos consulting begeidde de vzw vanaf scratch, d.i. de oprichting en statuten, het neerleggen van de notulen, het regelen van het ondernemingsnummer & de kruispuntbank, het in orde brengen van het 604formulier i.h.k.v. de BTW, het aanvragen van de registratie bij het VAPH, de samenwerking met vergunde zorgaanbieders, het uitwerken van een haalbaar financieel zorgplan met garantie op een 24uur permanentie en minimale versus verhoogde begeleiding, etc.

 

De vereniging heeft tot doel een kleinschalig, aangepast én betaalbaar woonproject op te zetten voor personen met een beperking én met het oog op het streven naar een levenslange woonzekerheid. Het ondersteuningsconcept vertrekt vanuit de visie dat iedere bewoner zijn eigen identiteit en kracht kent waarbij elke bewoner de regie over zijn/haar eigen levenskwaliteit mee bepaalt. Het dag- en weekschema wordt op maat uitgebouwd, in samenwerking met erkende zorgpartners, rekening houdend met de mogelijkheden en interesses en waar ruimte is voor eigen persoonlijke ontwikkeling. 

 

Het zorgproject wordt geïntegreerd op een totaalsite en kenmerkt de 2de component binnen de herbestemming. Links en rechts van het zorghuys komen gezinswoningen. De toeristische verblijven stellen het domein ook open voor het brede publiek. De dynamiek op de site alleen al behartigt uiteraard op een mooie wijze het inclusieve verhaal. Bovendien bieden specifieke componenten binnen de dagbesteding op het uitgestrekte domein nog meer de verbinding met de omgeving (cfr. hippotherapie, crea, logistiek, keuken, etc.) 

 

Heos Consulting ondersteunt het dossier in nauwe samenwerking met de architect zodoende een aangepast ontwerp op maat en volgens de regulerende wetgevende kaders te kunnen afleveren. Complementair impliceert dit een strikte opvolging van het dossier in overleg met een 8-tal diverse overheidsdiensten.