Nieuwbouw MFC & kinderopvang - Deinze

Heos Consulting coördineerde de opzet van een nieuw op te richten Multifunctioneel Centrum voor kinderen met een beperking, in combinatie met een publieke kinderopvang. Deze coördinatie impliceerde het nauw samenwerken met personeel & werkgroepen van het DVC H. Hart en de verantwoordelijken van de stad Deinze.

 

In de zomer van 2019 werd op 3 maand een volledig uitgetekend voorontwerp opgeleverd, dat voldoet aan alle bouwfysische normen volgens het VIPA, de brandweer, stedenbouw, etc. De visuele integratie in de lintbebouwing onderbouwt het inclusieve karakter waar het instellingsgevoel zoveel als mogelijk verdwijnt. Op meerdere werkvergaderingen werd het personeel nauw betrokken teneinde het ontwerp bij te sturen waar wenselijk. 

 

In het najaar 2019 werd door Heos Consulting een juridische nota afgeleverd en vonden verkennende gesprekken met stedenbouw, de brandweer en agentschap Wegen en Verkeer plaats. Vervolgens werd in het voorjaar 2020 in opdracht van het DVC H. Hart een Openbare Aanbesteding geplaatst waarbij de geselecteerde architect i.f.v. uitvoering van de opdracht op heden nog steeds werkzaam is in de voorbereiding van de omgevingsaanvraag.