Masterplan vzw Heuvelheem Kruisem

Heos Consulting werd aangesteld een volwaardig onderzoek te voeren naar alle  contouren (cfr. programma van eisen, bouwfysische normen, stedenbouwkundige wetgeving & inpasbaarheid omgeving, VIPA financieel plan, etc.) zodoende de opportunities & bottlenecks te detecteren die een haalbaar masterplan met betrekking tot een volledige nieuwbouw op de maatschappelijke zetel moet kunnen toelaten.

 

De toegenomen zorgzwaarte verhoogt de nood aan aangepaste accommodatie. Bijvoorbeeld gaat ouder worden gepaard met mobiliteitsproblemen, rolwagengebruik, bedlegerigheid wat noopt tot grotere kamer- en leefruimtes, brede gangen en deuropeningen, aangepaste sanitaire ruimtes en voorzieningen, kiné, & een optimale verticale mobiliteit (cfr. beddenlift). Voor deze groepen verhoogt hoe dan ook de nood aan een meer verpleegkundige en medische benadering.

 

De nood aan een andere algemene benadering van deze doelgroep neemt dus toe. Dit leidt tot een aangepaste werkorganisatie en omgangscultuur als gevolg van een vraag naar een meer geïndividualiseerd en rustiger levenspatroon met ingebouwde rustmomenten. Door de evolutie van de zorgzwaarte sluit een deel van de cliënten niet meer aan bij de dagondersteuning. Deze cliënten vragen naar rust en vertrouwdheid. Ook vooral de dagelijkse verplaatsingen van en naar het dagcentrum vragen veel van de cliënt. De infrastructuur is bovendien sterk verouderd en bijgevolg niet aangepast aan de verhoogde zorgnoden van deze cliënten.

 

Het is zinvol na te denken om een all-in zorgsite te creëren waar cliënten zich thuis kunnen voelen en waar alle noodzakelijke zorginfrastructuur aanwezig is (kinéruimte, aangepaste sanitaire voorzieningen en ruimten, voldoende rust en relax-ruimten, …), weten we dat een groot deel van de cliënten met een zwaarder zorgprofiel (zorgzwaarte B5/P5 of hoger) moeilijkheden heeft met de scheiding tussen wonen en werken.