Marktonderzoek Waasland Dendermonde

Heos Consulting begeleidt dossiers in de uitbouw van projectontwikkelingen op basis van een uitgebreid marktdossier, gekoppeld aan de regulerende beleidskaders ten einde te komen tot een richtinggevend advies naar de afweging vraag/aanbod & aansluiting op de noden, zowel betreffende de bestaande als een projectie op de toekomstige noden. 

 

De marktstudie omvat een uitgebreid arsenaal aan onderzoeksonderwerpen gaande van de demografische ontwikkelingen (cfr. geboorten, kinderen, vergrijzing, aantal huishoudens, alleenstaanden, verhuisbewegingen, etc.), economisch gekoppelde indicatoren (cfr. de afhankelijkheidsratio, het aantal opgeleiden, de jobratio, de arbeidsmarktbewegingen binnen en buiten een regio, het gemiddeld inkomen, GOK indicatoren, aantal plaatsen IKT en nt IKT gezinsopvang, etc.) tot de patrimoniumgebonden data (cfr. bestaand patrimonium aan app., gezinswoningen, energiezuinige woningen, de stedenbouwkundige ruimten i.f.v. woonuitbreidingsgebieden, etc.).

 

Vraag en aanbod ontmoeten elkaar in het verbinden van de gedistilleerde data en de projectie op langetermijn, weliswaar rekening houdend met de regulerende beleidskaders. Zo zullen regio's met veel jonge gezinnen voldoende tegemoet gekomen moeten worden met publieke functies zoals kinderopvang, scholen, etc. Evenwel spelen hierin zowel het huidige aanbod en het aantal stoppers/starters maar evenzeer de programmatiecijfers vanuit de subsidiërende overheid. De ratio in het aantal huisartsen, tandartsen, apothekers, etc. per inwoner bepaalt mede de nood aan eerstelijnszorg maar zal eveneens gestoeld zijn op het aantal af te studeren en actieve beroepers. Data vanuit het CAW, CGG, revalidatiecentra, etc. bepalen bv. eveneens de richting van het aanbod.

 

Specifieke uitbreidingen kunnen gelegen zijn naar onderzoek binnen de bijzondere jeugdzorgsector, sector voor personen met een handicap, ouderenzorg, etc. waar op eenzelfde wijze de data aan de vraagzijde verzameld worden teneinde het aanbod met een projectie op de toekomst te distilleren.