Kinderopvang & infrastructuur Po & Pippo

Heos Consulting ondersteunt naast de opstart of associaties van de inhoudelijke werking ook de infrastructuur in de zorgsector, zowel voor starters als bestaande, zowel voor renovatie, uitbreiding als nieuwbouw. Voor heel wat kinderopvanglocaties is het een uitdaging om nieuwe en aangepaste infrastructuur op de eigen balans te dragen waardoor men ofwel associeert, ofwel de infrastructuur deels via VIPA middelen gesubsidieerd kan worden.

 

De contouren van de regelgeving worden via BVR's en MB's vastgelegd voor het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden). In dit verband gelden er bepaalde voorwaarden zoals een zekere capaciteit, een erkenning onder IKT-gebonden kinderopvang, ongeoorloofde verwantschapsband grond/gebouw, etc. Dit betreft tevens de 1ste aftoetsing naar haalbaarheid & rechthebbendheid.

 

Naast de voorwaarden zoals eerder aangehaald, verlenen zich tal van complementaire wetgevingen, d.i. een stedenbouwkundig onderzoek , specifieke criteria inzake de verplichtte bouwfysische normen, de brandveiligheid, strengere duurzaamheidscriteria, etc. Verder wordt het financieel plan uitgewerkt, dient de Wet op Overheidsopdrachten gevolgd te worden i.f.v. het uitschrijven van aanbestedingen, is er overleg en betrokkenheid met de overheid zelf, etc.

 

Voorheen konden enkel VZW's beroepen op de infrastructuursubsidie, waar sinds kort nu ook BV's een aanvraag kunnen indienen. Po & Pippo uit Zwevegem deden in dit verband reeds beroep op het advies van Heos Consulting.