Invulling zone voor voorzieningen Kortrijk

Haalbaarheidsstudie juridisch-stedenbouwkundig (KB Gewestplan specifiek); onderhandelingen CBS en AWV;  samenwerkingsverbanden onderwijs en zorgpartners; financieel plan; onderhandelingen investeerders