Herbestemmingsonderzoek landhuis - Wannegem Lede

Heos Consulting werd aangesteld als hoofd binnen het team in het herbestemmingsonderzoek en nam de coördinatie van het dossier op, met een ondersteunende rol bij het onderzoek van de site en het ontwerpend onderzoek & een volwaardige rol bij het onderzoek naar het potentieel om te komen tot het uiteindelijk rapport in functie van de Departement Onroerend Erfgoed.

 

Het 1ste onderdeel of het onderzoek van de site werd naast de opmetingsplannen, een fotodossier, analyse van de erfgoedelementen (cfr. afbakening van het plangebied, bouwhistorisch onderzoek, inventaris van de erfgoedelementen & -kenmerken, het bepalen van de erfgoedwaarden & cultuurgoederen, de bouwtechnisch analyse & diagnosenota, aangevuld door Heos Consulting met een stedenbouwkundig onderzoek & ruimtelijke analyse om te komen tot de krachtlijnen van de site.

 

Het 2de onderdeel of het onderzoek van het potentieel werd volledig door Heos Consulting opgenomen voor wat betreft een objectiverend onderzoek naar het marktpotentieel, de interactie met de stakeholders i.f.v. draagvlak en samenwerking, de bouwfysische normen, de rendabiliteitsoefening (cfr. capaciteit, exploitatie en projectie resultatenrekening; financiële en fiscale impulsen; raming investeringskosten & de investeringsbeslissing) & de analyse van de duurzaamheid van de activiteiten op lange termijn.

 

Het 3de onderdeel of het ontwerpend onderzoek omvatte meerdere concepten & scenario’s, rekening houdend met de weerspiegeling van het bestaande erfgoed, zonder harde grenzen met de bestaande omgeving en rekening houdend met zichtassen & minder volumineuze constructies. Heos Consulting ondersteunde bij de opmaak van de evaluatietabel waarbij ingezoomd werd op de randvoorwaarden & implicaties aangaande de afstemming tussen het behoud van de erfgoedwaarde enerzijds en de wettelijk bouwfysische normen binnen het programma van eisen anderzijds & waar ook de haalbaarheid an sich bij zowel de Raad van Bestuur als het Departement Onroerend Erfgoed verdedigd werd (cfr. kostprijs financiering project; kostprijs beheer & exploitatie op jaarbasis; inkomsten op jaarbasis & de verrekening op 27 jaar).