Herbestemming brouwerij Laarne

Heos Consulting begeleidde de eigenaars van een door erfgoed beschermd monument in de functiewijziging. Gezien de ergotherapeutische achtergrond was er de interesse zelf een zorgproject uit te bouwen, deels wonen en deels i.f.v. dagbesteding.

 

Vooraleerst werd ingegaan op de huidige bouwfysische staat van de gebouwen, de mogelijkheden en de beperkingen volgens de architecturale eisen i.h.k.v. toegankelijkheid naar leefruimte, slaapgedeelte, sanitair, gemene delen, parkeergelegenheden, zorgdomotica, etc.

 

In functie van de zorgwerking werd advies geboden op het zelfstandig statuut van de ergotherapeut & RIZIV-regelgeving (cfr. federale materie) versus het opstarten en aanvragen tot een erkenning als VZA of vergunde zorgaanbieder (cfr. Vlaamse materie). Ook de optie om een samenwerkingsverband als ergotherapeute met een VZA aan te gaan werd geëxploreerd.

 

De mogelijkheden inzake het wonen werden opgesplitst volgens de wetgeving GAW (zorg & gezondheid), wetgeving VZA (vaph) en het eenvoudige studiowonen dan wel geïntegreerd zorgwonen (stedenbouwkundig).

 

Inzake financiering werden zowel de mogelijkheden tot subsidiëring & het fiscaal regime toegelicht in het advies, zowel naar de infrastructuur als naar de werking. De juridische constructie i.f.v. verhuur en exploitatie werd toegelicht volgens afgesplitste contracten enerzijds en de oprichting van een VZW/BV/CVSO anderzijds.