Brownfield Textielfabriek - Tasibelsite Hamme

Heos Consulting adviseerde gedurende een tweejarig traject de expertencommissie waaronder de secretaris generaal van Welzijn zetelend, om op de site Tasibel, dat 5 hectare beslaat, een betaalbare, inclusieve en toekomstgerichte Zorgzame Buurt te kunnen realiseren. Het resultaat mondde uit in een combinatie van 125 gezinswoningen en -appartementen, 6.000 m2 zorgvoorzieningen en +/- 4.000 m2 commerciële en dienstverleningsruimte op de gronden van deze voormalige textielfabriek. De Zonnige Woonst, als eigenaar van de site, nam onder meer DLA Piper advocaten, VGD accountants & Heos Consulting onder de arm i.f.v. de begeleiding bij de Openbare Aanbesteding, het voorbereiden van de contractuele overeenkomst, het uitwerken van het Programma van Eisen, het businessplan, de exploitatiemodellen, het financieel plan, het uitwerken van de structuur & het zakelijk recht, etc. In november 2019 werd de overeenkomst met het geselecteerde consortium officieel beklonken met deels verkoop, deels eigen ontwikkeling en deels recht van opstal.

 

Het project heeft de ambitie éénieder, jong of oud, met of zonder diverse zorgnoden, een kwaliteitsvolle toekomst te bieden. Er wordt naar gestreefd dat bewoners in dezelfde woning – minstens in dezelfde omgeving - kunnen blijven wonen, ook als hun noden in de diverse fasen van hun leven veranderen. Met de zorgzame zone wordt dan ook het brede publiek aangetrokken, gaande van kinderen en jonge gezinnen tot ouderen. 

 

Op creatieve en innoverende wijze - onder meer door slim ruimtegebruik - worden woningen, zorg- en publieke functies, evenwichtig gecombineerd in een autoluwe woonomgeving mét aandacht voor een optimale belevingswaarde met veel groen, water en verbindend potentieel (tevens conform de gesloten Brownfieldconvenant).

 

Naast buurtgerichte functies zoals een kinderopvang is er op de Tasibel-site ruimte voor een (para-)medisch aanbod, met voornamelijk rechtstreeks toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg. Het ambulante eerstelijnsaanbod ondervangt het residentieel zorgmodel zoveel als mogelijk ten behoeve van het levenslang wonen.

 

Van geëngageerde residentiële en ambulante facilitaire-, zorg- en welzijnspartners wordt verwacht dat ze hun diensten op de sfeervolle site synergetisch integreren, gezien de focus op levenslang wonen, verweven in een globaal aanbod qua thuiszorg, (kinder-, zieken- en ouderen-)opvang, sociale begeleiding, mobiliteit, voeding, (sociale) tewerkstelling e.d.m.

 

Naast de care & cure pijler op zich wordt relevante aandacht besteed aan preventie én de algemene gezondheidsfactor. Complementair aan gespecialiseerde zorgmodellen kennen buurgerichte functies, accommodaties en ambulante diensten een primordiale gelijkwaardigheid in de ontwikkeling van het bouwprogramma.