Aangepast woonproject Tielt

Stedenbouwkundig onderzoek; bouwplan volgens regulerende bouwfysische normen; samenwerkingsverband partners aangepaste huisvesting en ambulante begeleiding; financieel plan; onderhandeling investeerders