Ziekenhuisartsen: dubbele boekhouding als oplossing voor fiscale fiches

8 Juni 2018

De BBI (belanginspectie) heeft het gemunt op de belastbare inkomsten van de ziekenhuisartsen. Volksgezondheid maant ziekenhuizen aan fiscale fiches voor alle individuele artsen in een associatie op te stellen. De oplossing is eenvoudig: een dubbele boekhouding. Daarmee weet je op ieder moment de financiële positie van de associatie op zich en tussen de associatie en haar leden.

 

De dubbele boekhouding komt neer op een inventarisatie van alle kasbewegingen, het bijhouden van wat het ziekenhuis aan de maatschap heeft gestort en wat die laatste aan de ledenartsen heeft doorgestort. Daarnaast kan de maatschap de finale onderlinge verdeling onder haar leden of onder associaties van artsen boeken.

 

Bij een lineaire verdeling schuilt het risico dat men in de personenbelasting over- of onderbelast wordt. Veel artsen zijn niet bezig met die exacte verdeling, ontvangen hun fiches en geven deze door aan hun accountant. Bij een dubbele boekhouding kan elk lid of associé dat dan weer vergelijken met wat zij of hij onder het jaar vanuit de maatschap heeft ontvangen, wat ze nog uitbetaald moeten krijgen en wat er nog aan erelonen via het derdebetalersysteem onderweg is.

 

Het financiële hoofddoel van een associatie blijft transparantie, zowel tussen de artsen onderling als tussen artsen en ziekenhuizen i.f.v. de langetermijnrelatie als het inzicht om in een snel veranderende omgeving de juiste beslissingen te nemen.

 

Meer lezen: Artsenkrant, 08 juni 2018, Jef Poortmans (De Saga van de fiscale fiches - H. Hemelaere, Deloitte) of vraag meer info via het contactformulier