Zelfstandig statuut van psycho/ortho/seksuoloog

22 Mei 2018

Minister De Block heeft een regeling in de maak die de terugbetaling van psychotherapie eindelijk mogelijk zal maken. De patiënt betaalt € 11,00 uit eigen zak. Echter zijn er nog een aantal discussiepunten inzake het tarief en de mogelijke drempel voor wat betreft de verplichte verwijsbrief van de huisarts. (Artsenkrant, 22 mei 2018, auteur: Wouter Colson) 

 

Daarnaast merken we op Vlaams niveau dat er een tijdelijke stopzetting is van planningsvergunningen voor IBW en PVT's. De aanvragen die ingediend werden na 01.01.15, op basis van programmatieruimte in de regio of conversie van ziekenhuisbedden kunnen voorlopig niet positief geëvalueerd worden (Omzendbrief Departement Zorg en Gezondheid, 19.05.2016)

 

Anderzijds stellen zich heel wat vragen naar ambulante begeleiding als naar aangepaste woonvormen. Het zelfstandig statuut van de psycholoog wint dan ook meer en meer aan belang om deze vraag mede op te vangen. Echter is er een verschil in de erkenning van het statuut van de psycholoog, de orthopedagoog en de seksuoloog. 

 

Anders dan bij huisartsen en paramedische beroepen als kiné en logo (cfr. beperkter ergo), is RIZIV terugbetaling binnen deze beroepsgroep nieuw, hoewel de mutualiteiten reeds enige tijd tussenkwamen. Dit brengt met zich mee dat er bepaalde vraagstukken zich stellen: Welke zijn de financiële en fiscale voordelen van het bijberoep in combinatie met een job in de sector? Wat betekent dit wanneer je het als hoofdberoep aangaat? Hoe ga je aan de slag op vlak van cliëntopbouw en uitbouw van een praktijk? Wat zijn de voor- en nadelen van een solopraktijk thuis of het werken in groepsverband? Naast persoonlijke keuzes, zijn ook financieel en fiscale aspecten belangrijk. Ga je bv. huren of kies je voor de vereniging van mede eigenaars (VME) of een coöperatieve in patrimonium?

 

Vraag meer info aan via het contactformulier.