Voorontwerp nieuw woonzorgdecreet goedgekeurd

25 April 2018

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 20 april haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het decreet over woonzorg. Het bestaande woonzorgdecreet was na bijna 10 jaar aan een actualisering toe. De bevoegdheidsoverdrachten die gepaard gaan met de 6de staathervorming, de demografische evolutie, de veranderende samenleving en de inzichten uit de ervaring en praktijk, zetten aan tot een bijsturing. In nauw overleg met de sector ging in 2015 intensief een actualiseringstraject van start.

 

Meer lezen: Bouwen aan de zorg, 25 april 2018, vvsg (of vraag info aan via het contactformulier).