Samenwerkingsmodellen, een meerwaarde voor artsen?

5 Juni 2018

Meer dan de helft van de huisartsen rapporteert minstens 60u per week te werken. Artsen willen een betere balans tussen werk en privéleven, concludeert de Bvas uit een online enquête. Dat bureaucratie de artsen daarbij een doorn in het oog is, wekt zeker geen verbazing op. 8 op 10 van de huisartsen besteden wekelijks 5u of meer aan administratie. Bij 1 huisarts op 7 loopt dat zelfs op tot 15u per week. Bij de specialisten besteedt gemiddeld 80% wekelijks meer dan 5u aan 'red tape' en 23% zelfs meer dan 15u per week. De huisartsen vinden een wachtdienst zinvol maar erg belastend. Als de wachtdienst niet verplicht zou zijn, zou maar de helft van de artsen er nog aan deelnemen. (Artsenkrant, 05 juni 2018, auteur: Wouter Colson).

 

Daarnaast lezen we uit de OESO statistieken dat Belgische artsen meer tijd uittrekken voor raadplegingen, meer uitleg geven aan patiënten en meer de gelegenheid geven om vragen te stellen dan hun collega's uit alle andere Europese landen. (Artsenkrant, 01 juni 2018, auteur: Geet Verrijken) We moge dus best fier zijn op de kwaliteit dat in België geboden wordt.

 

Eerder verscheen dat het ICHO wel verwacht dat er volgend jaar 900 huisartsen in opleiding zullen zijn. De huisartsenopleiding kan blijvend op een vernieuwende belangstelling rekenen. (Artsenkrant, 31 mei 2018). Anderzijds merken we in bepaalde regio's dan terug een stijgend aantal oudere huisartsen op (zie afbeeldingen: RIZIV - Artsen  31.12.16 - bevolking 01.01.17). 

 

Niettemin blijkt uit bovenstaande dat samenwerkingsmodellen bepaalde voordelen aan de artsen kunnen bieden inzake werklast zonder daarom aan kwaliteit in te boeten (cfr. OESO statistieken). Enerzijds kan men kiezen om binnen de bedrijfsvoering een coöperatieve aan te gaan versus de éénmanszaak of bvba. Anderzijds is er ook een keuze inzake de praktijk, waarbij men ofwel de reguliere Vereniging van Mede Eigenaars (VME) ofwel de patrimoniumvenootschap vooropstelt. Bij deze keuzes zijn aspecten waaronder roerend/onroerend & belastingen, kostensynergie, etc. belangrijk.

 

Meer info kan aangevraagd worden via het contactformulier.