Premie betaald met RIZIV bijdrage, uitkering belast?

1 Juli 2018

Een polis gewaarborgd inkomen wordt door een geconventioneerde (tand)arts vaak betaald met de RIZIV bijdrage. Wanneer men de premie zelf betaald gaat het om een aftrekbare beroepskost en moet een eventuele uitkering uit die polis zonder twijfel belast worden. Volgens de fiscus is dat echter ook het geval wanneer men de premie financiert met de RIZIV bijdrage (waarbij men de premie weliswaar niet aftrekt) gezien de fiscus interpreteert dat de band met de beroepswerkzaamheid (voldoende) vaststaat.

 

Wanneer men arbeidsongeschikt wordt, en gezien men de premies nooit afgetrokken heeft als beroepskost, wordt de uitkering ook niet aangegeven in de belastingaangifte. De controleur is het daar niet altijd mee eens waarbij de uitgekeerde bedragen toch belast moeten worden. Het Hof van Beroep geeft de fiscus gelijk, het Hof van Cassatie echter niet. Volgens het hoogste hof volstaat het feit dat de premies door het RIZIV betaald werden op zich niet om een band met de beroepswerkzaamheden aan te tonen. Vermits de premies niet afgetrokken werden als beroepskosten, is die band niet aangetoond en wordt het arrest verbroken.

 

Echter zijn er nog een aantal specifieke vereisten inzake de polis enerzijds en de juridisch vorm van bedrijfsvoering dat wordt aangenomen anderzijds.

 

Vraag meer info aan via het contactformulier.