Oproep onderzoek Kwaliteitsvolle Diagnostiek in Vlaanderen

2 Juli 2018

Het kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw wil aan de hand van een vragenlijstonderzoek de visie van diagnostici en diagnostici in opleiding op kwaliteitsvolle diagnostiek in Vlaanderen in kaart brengen. Bijkomend wil het centrum ook nagaan wat de noden van het werkveld zijn om kwaliteitsvolle diagnostiek te realiseren. Het centrum zal zich engageren om de gerapporteerde knelpunten en noden vanuit de praktijk bespreekbaar te maken op beleidsmatig niveau. De vragenlijst kan ingevuld worden tot 31 augustus waartoe we een warme oproep lanceren voor alle professionals binnen de diagnotiek. 

 

Meer info via communicatie@kwaliteitscentrumdiagnotiek.be en volgende link: https://www.zorgneticuro.be/nieuws/oproep-neem-deel-aan-een-grootschalig-onderzoek-naar-de-visie-op-kwaliteitsvolle-diagnostiek