Maak van uw zorgvolmacht geen lastenboek

26 Juni 2018

Via een zorgvolmacht geeft u een vertrouwenspersoon een volmacht om uw vermogen te beheren ingeval u later onbekwaam wordt (bv. dement, coma tgv verkeersongeval,...). Deze vertrouwenspersoon is in eerste instantie doorgaans de partner en in tweede instantie doorgaans de kinderen. Sinds zijn ontstaan (01.09.2014) is de zorgvolmacht geëvolueerd. Aanvankelijk bestonden de zorgvolmachten uit een opsomming van ong. 3 pp van de klassieke handelingen die de gevolmachtigde mag stellen. Maar meer en meer wordt deze 'op maat' gemaakt, waarbij het ook een instrument geworden is inzake successieplanning, waarin de patiëntenrechten worden geregeld, etc.

 

Meer en meer zien we zorgvolmachten opduiken die heel omvangrijk zijn en waarin alles tot in de kleinstse details geregeld wordt. Denken we maar aan zorgvolmachten waarin bepaald staat naar welk ziekenhuis of woonzorgcentrum u moet gaan, welke bijstand u moet krijgen van een geestelijke consulent. Hierdoor wordt de zorgvolmacht vaak bijna een ingewikkeld lastenboek van meer dan 20 pp, wat niet handig is voor de persoon die als volmachter later voo ru moet optreden. Probeer bijgevolg niet in alle details uw zorgvolmacht te regelen.