Decreet legt fundament voor geestelijke gezondheidszorg

15 September 2018

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 14 september 2018 het Ontwerpdecreet Geestelijke Gezondheid principieel goedgekeurd. Het decreet omvat alle bestaande regelgeving van de sectoren in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de krijtlijnen van het Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid dat al in uitvoering is, worden daarmee definitief vastgelegd. Nieuwe concepten als netwerken, functies en programma's, maar ook ervaringsdeskundigheid zijn in het decreet kernbegrippen.

 

Meer lezen: website Agentschap Zorg en Gezondheid - nieuws 14 september 2018