De waarde van recht van opstal of erfpacht bepalen

24 April 2018

Binnen de zorgsector wordt vaak beroep gedaan op constructies waarbij men instaat voor het gebouw maar de grond 'gebruikt' via recht van opstal of erfpacht. Hoe wordt deze waarde echter bepaald?

 

Volgens de rechter in eerste aanleg moeten zowel de belastingplichtigen als de fiscus bijdragen tot de vastlegging van een objectieve waardering. Het hof van beroep is het daarmee niet eens. Wanneer men een tijdige aangifte ingediend heeft, is het aan de fiscus om te bewijzen dat de aangegeven inkomsten onjuist zijn, dat de huurwaarde onder- of overschat is en bijgevolg er aan onder- of overwaardering werd gedaan. (Ondernemingsdatabank, Indicator, 24 april 2018).

 

In de praktijk zijn er een aantal gangbare methodes de welke de basis vormen voor de objectieve waardebepaling.

 

Meer info kan aangevraagd worden via het contactformulier.