De vzw wordt ook een onderneming.

29 Mei 2018

Op 25.05.18 keurde de Ministerraad het ontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed waarbij een definitieve goedkeuring dit jaar nog verwacht wordt te volgen.

 

Vervolgens worden vzw's ook beschouwd als ondernemingen, die aldus commerciële/economische activiteiten mogen ontwikkelen en winst kunnen realiseren. Verder vallen zij ook onder de insolventiewetgeving (WCO en faillisement). Wel blijven dividenden verboden. Dit kan dan wel terug met de cvba so, hoewel tevens beperkt. Beiden blijven gebonden aan een belangeloos doel bij ontbinding.

 

Naast de wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zorgen bepaalde beleidsbeslissingen binnen de welzijns- en gezondheidszorg ervoor dat er rond juridische constructies vragen gesteld worden. Blijft men bij de vzw? Stapt men over naar een cvba so? Splits men bepaalde activiteiten uit in meerdere juridische vormen? Kan een cvba so als middenveld tussen 2 velden aanschouwd worden en wat zijn de verschillen met de vzw enerzijds en de reguliere vennootschap anderzijds? Wat doet men met de roerende en onroerende goederen op de balans?

 

Vraag meer info aan via het contactformulier.