De hervorming van de 1stelijnszorg in Vlaanderen

14 September 2017

De reorganisatie van de eerstelijnszorg staat al jaren bovenaan de prioriteitenlijst van de Vlaamse Regering. Dat deze hervorming ook sterk leeft onder de diverse actoren in de eerste lijn bewees de druk bijgewoonde conferentie begin dit jaar, waar minister Jo Vandeurzen zijn nieuwe plannen voorstelde. Een positief onthaalde visie, maar met de nodige vraagtekens op vlak van haalbaarheid en praktische invulling.

 

Naast een opwaardering van de mantelzorger stelt de beleidsvisie van Vandeurzen de patiënt centraal: hij bepaalt in alle vrijheid zijn levens- en zorgdoelende samenstelling van zijn zorgteam, inclusief de zorgcoördinator. Het is aan de maatschappelijke diensten van de ziekenfondsen om deze coördinatie op te nemen en zo dé toegangspoort te vormen voor geïntegreerde zorg in Vlaanderen. Zij regelen de zorg voor de patiënt, op maat van zijn wensen en behoeften. Het is daarbij belangrijk dat die verschillende zorgactoren, waaronder huisartsen en maatschappelijk werkers, op gelijke voet samenwerken, met respect voor elkaars expertise.

 

Lees meer: Artsenkrant, 14.09.2017, auteur: Xavier Brenez

 

Er bestaan meerdere mogelijkheden in welke vorm van samenwerking men kan aangaan. Enerzijds kan men kiezen om binnen de bedrijfsvoering een coöperatieve aan te gaan versus de éénmanszaak of bvba. De verschillende voor- en nadelen kunnen afgestemd worden op de individuele vraag / voorkeuren. Naast het vennootschaps-juridische, fiscale en boekhoudtechnische aspect, valt hier wel de orde van de geneesheren in acht te nemen. Zo kan een tandarts niet zomaar samenwerken met een stomatoloog binnen een coöperatieve. 

 

Anderzijds is er ook een keuze inzake de praktijk, waarbij men ofwel de reguliere Vereniging van Mede Eigenaars (VME) ofwel de patrimoniumvennootschap vooropstelt. Bij deze keuzes zijn aspecten waaronder roerend/onroerend & belastingen, kostensynergie, etc. belangrijk.

 

Vraag meer info aan via het contactformulier.