Beroepsgeheim niet voldoende, patiëntgeheim nodig

13 Juli 2018

Er moet een wettelijk geregeld patiëntgeheim komen om de medische gegevens van patiënten online beter te kunnen beschermen. Daarvoor pleit de Nederlandse jurist Theo Hooghiemstra in zijn proefschrift.

 

Patiënten beheren steeds vaker hun eigen gezondheidsgegevens in online gezondheidsomgevingen. Deze laatste zijn vaak ontwikkeld door overheden of grote bedrijven en niet zo goed beschermd als in het medisch dossier van de arts, voor wie het beroepsgehiem geldt.

 

Suzanne Op De Beeck, Vlaams Patiëntenforum, reageert: "In de toekomst moet het dat je als patiënt sowieso je eigen gegevens kan inkijken en aanvullend de vraag krijgt of je akkoord gaat met gegevensdeling met andere zorgverleners. Nu moet je ofwel je toestemming tot gegevensdeling uitschakelen, ofwel moet je de auteur van het verslag vragen om het document niet meer te delen. De patiënt die meer regie wil opnemen, zou dat in principe zelf moeten kunnen doen."

 

Meer lezen: artsenkrant, dd 13 juli 2018 (auteur: Emilie Nazionale)