Zorgzame zone

Een zorgzame zone ent zich op het faciliteren van reguliere huisvesting en zorgvastgoed binnen eenzelfde dorpskern omgeven door maatschappelijke en eerstelijnsfuncties die zowel kinderen, gezinnen, ouderen, personen met een zorgvraag kunnen ondersteunen op een laagdrempelige wijze.

 

Hoe de ontwikkeling van dergelijk gebied kan vertaald worden naar een conceptuele uitwerking is gestoeld op een grondige studie van de populatie en demografie, het huidige aanbod, de vraaggerichte prognose op langere termijn, de koppeling met regio's in nabijheid, het beleidskader op Vlaams en federaal niveau, etc.

 

Heos ondersteunde het onderzoek met een uitgebreide cijferrapportage en data analyse in functie van een toeleiding naar wat een masterplan kan omvatten.