Samenwerkingsverbanden & ontschotting in de zorg

Meer en meer gaan zorgorganisaties samenwerken met partijen buiten hun eigen sector. Dit biedt tevens tal van voordelen, onder meer inzake kostensynergieën en complementariteit inzake een kwaliteitsvol aanbod. Ontschotting van de zorg wordt door de overheid ook sterk gestimuleerd. Aangaande de persoonsvolgende financiering, met dd inwerkingtreding van 01.01.2017 binnen de gehandicaptenzorg, liggen ook de plannen op tafel voor de sector geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Ook andere gesubsidieerde entiteiten, niet specifiek 'zorg'gespecialiseerde instellingen, staan open voor samenwerkingsverbanden.

 

Hoe dit concreet in de pratijk zijn weerslag kan vinden, dient voorafgaand een onderzoek ingesteld te worden op onder meer juridisch, financieel en fiscaal vlak.

 

Wordt gekozen voor recht van opstal, een huurovereenkomst, de oprichting van een coöperatieve, de reguliere vereniging van mede eigenaars of een splitsing van de aktes? Welke subsidiestromen vloeien naar welke WVG organisaties? Hoe wordt het zakelijk recht van de grondpositie bepaald? Wat gebiedt of verbiedt het wettelijke kader aangaande het verwantschap tussen aanvrager en eigenaar van de grond? Welke financiële en fiscale impact dient in rekening gebracht te worden? 

 

Heos adviseert organisaties in de verschillende mogelijkheden die zich stellen en begeleidt het proces bij de uitrol van een geconcretiseerd praktijkmodel.