Research ontwikkeling zorgzone

Ten gevolge van fusies en groeperingen van bepaalde zorginstellingen onder één entiteit, komen voormalige zorgsites leeg te staan & stellen er zich vragen binnen steden en gemeenten om deze een toepasselijke invulling te geven. 

 

Afhankelijk van de inkleuring van een gebied volgens de stedenbouwkundige gewestplanning en het regulerende BPA (of RUP), kunnen bepaalde zorgfuncties geïnstalleerd worden, al dan niet in de vorm van een meer inclusieve setting & in verwevenheid met de buurt. Heos levert onderzoek naar de mogelijkheden die zich bieden en gaat verder het overleg aan met de beleidsmakers i.f.v. het afstemmen van een congruente invulling.

 

Daarenboven is een kosten-batenanalyse relevant in functie van goed bestuur. Zodoende worden de Key Performance Indicators (KPI's) geanalyseerd en risicofactoren uitgesloten. Deze analyse wordt afgezet ten aanzien van de modellen & samenwerkingsmodellen die in dit gebied tot waardevolle zorgfuncties kunnen leiden, ondersteund door Heos.