Project op maat

Samen met verschillende organisaties sloegen we de handen in elkaar een project op maat op te zetten. Binnen het huidige woonbeleid in de stad zoekt men passende oplossingen om vraag & aanbod naar elkaar toe te leiden. 

 

Het faciliterende karakter van dit project verleent er zich in dat er op een lange termijnsengagement gerekend kan worden voor de bewoners, en dit binnen een financieel interessant model. De doelgroep is vrij gevarieerd en biedt voornamelijk ook huisvesting aan een breder publiek dat specifiek opgenomen werd in een hiervoor uitgewerkt beleid. 

 

Heos ondersteunde het project op vlak van stedenbouwkundige mogelijkheden, ontwerp, financieel plan, samenwerkingsverbanden, etc.