Polikliniek

Op federaal niveau mag duidelijk zijn dat minister De Block heel wat transities binnen het overheidskader geïnitieerd heeft. Opvallende aanpassingen van de laatste jaren zijn de vele fusies die geleid hebben tot schaalvergroting de heroriëntering van de ziekenhuisfinanciering, het structureren van de ziekenhuisactiviteit via zorgprogramma's, de inkrimping van de verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis en de verkorting van de verpleegduur.

 

De vraag naar ambulante patiëntenzorg neemt sterk toe. Dat is niet alleen het gevolg van overheidsmaatregelen maar is het in bepaalde gevallen de vraag van de patiënten om zo kort mogelijk in het ziekenhuis te verblijven. Voor bepaalde consultaties of behandelingen is een dagbehandeling bovendien aangewezen. Patiënten verkiezen vaak op een vlotte en laagdrempelige wijze geholpen te kunnen worden.

 

Er wordt bijgevolg ook meer ingezet op poliklinieken. Het project dat behartigd wordt, is gericht op specifieke medische disciplines waarbij patiënten in dagbehandeling opgevolgd worden. 

 

Daarenboven is er de mogelijkheid om te overnachten in het zorghotel dat in de nabijheid wordt opgetrokken. Heos ondersteunt de uitbouw van het financieel plan van de polikliniek en de koppeling met het zorghotel.

 

Het domein verleent er zich toe dat er tevens gerefereerd kan worden naar de "healing environment" dat in de zorgsector verwijst naar een omgeving dat bijdraagt aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de patiënt door een aangename setting te creëren waarbij de patiënt minder stress ervaart.