Paramedisch centrum

In het kader van een nieuw paramedisch centrum, werd eind 2017 het concept uitgewerkt voor de verschillende onderdelen in de infrastructuur met specifieke aandacht voor eerstelijnsfuncties. In het centrum zullen onder meer geïntegreerd worden: een apotheek, tandartsenpraktijk, eerstelijnsdisciplines - (para)medici, enz.

 

Een voorafgaand marktonderzoek wees uit welke disciplines de omgeving kunnen versterken op vlak van vraag en aanbod. Bovendien dient rekening gehouden te worden met de acutele transities binnen het overheidsbeleid, voor zowel federaal als Vlaams niveau.

 

De gekozen strategy leidde tot de verfijning van de architecturale plannen. Begin 2018 werd de bouwvergunning ingediend waartoe we onlangs gunstig bericht kregen inzake de goedkeuring. Dit impliceert dat ondertussen de notaris de basisakte kan verfijnen. 

 

De mogelijkheid bestaat in te stappen in de VME (vereniging voor mede eigenaars), zich aan te sluiten als aandeelhouder van een patrimoniumvennootschap of een praktijkruimte te huren. Heos biedt advies aan de (para)medici op vlak van juridische constructies, het financieel plan en de opstart van coöperatieves per beroepsgroep. Immers zijn er verschillende voor- en nadelen verboden aan de keuze van de constructie. Werkt men met roerende of onroerende goederen? Wat zegt de fiscaliteit, bijvoorbeeld inzake meerwaardebelasting? Is er mogelijkheid tot kostensynergieën? Hoe vertaalt zich dit op de balans van de eigen bedrijfsvoering? Welke belangrijke aspecten zijn er om het centrum duurzaam te houden op termijn?