Ouderprojecten

Wanneer jongvolwassenen uitstromen van de minderjarigenwerking staat men voor de keuze welke weg men vervolgens wil gaan inslaan. Ten gevolge van de persoonsvolgende financiering is ook veel afhankelijk van de hoogte van het budget waar mensen recht op hebben. Bovendien staan op heden een aantal personen op de wachtlijst, hoewel de jongvolwassenen een prioriteit toegekend worden.

 

Daarnaast merken we meer en meer "markt"modellen die ontstaan in navolging van deze omslag. Maar ook VAPH voorzieningen evolueren mee en zijn ruimdenkend in het kunnen aanbieden van een gevarieerd, inclusief en kwaliteitsvol aanbod. Bovendien zijn deze voorzieningen reeds jaar en dag actief binnen deze zorgverstrekking. Ook ouders en andere erkende voorzieningen krijgen de kans om een project uit te bouwen, weliswaar binnen bepaalde lijnen. 

 

Heos is niet gericht op projectontwikkeling of op een "markt"gerelateerd aanbod te creëren. Wel biedt Heos een ondersteunende en adviserende rol voor de ouders inzake de verschillende mogelijkheden die er in hun regio zijn. Bovendien kan Heos jongvolwassenen en ouders 'ontzorgen' aangaande aspecten zoals subsidies, fiscaliteit, de juridische constructie, zakelijke rechten m.b.t. verwantschap van gronden, stedenbouwkundige mogelijkheden en het financieel plan. Vaak zijn er ook heel wat mogelijkheden in samenwerkingsverbanden inzake 'zorg'.