Ondersteuning Publiek Private Samenwerking (PPS)

De Publiek Private Samenwerking is een van de van de mogelijke instrumenten om publieke investeringen te realiseren. Bij een PPS werkt een overheid, of overheidsgerelateerde organisatie op basis van het gesubsidieerde stelsel, samen met een of meerdere private ondernemingen om een project te realiseren.

 

Hoe een dergelijke PPS tot stand komt, welke methode gehanteerd wordt, welke contractuele verbintenissen gesloten worden en onder welke juridische vormen, etc. zijn vraagstukken bij de vertaalslag naar de praktijk.

 

Heos ondersteunt het volledige proces bij onder meer de gesprekken met beleidsmakers, de publiek verbonden entiteit en de private partner, het financiële plan, het programma van eisen, het aangaan van de DBFM en de concretisering ervan, etc.