Minderjarigenwerking

Vanuit historisch oogpunt situeert het MFC zich vaak op eenzelfde locatie als de school buitengewoon onderwijs. Echter zijn meerdere departementen betrokken in de huidige overheidsstructuur, waaronder het VAPH, het VIPA, AGODI en AGION. Bovendien kent men vaak een gesplitst zakelijk recht, al dan niet recht van opstal of erfpacht en een aparte vzw structuur met een eigen financiële structuur en raad van bestuur.

 

Wanneer zich een nieuwbouwinfrastructuur opdringt, ligt het voor de hand dat beide entiteiten samenwerken met het oog op een kwaliteitsvol aanbod voor de minderjarigenwerking an sich. Heos ondersteunt de processen inzake regelgeving, het onderhoud met de overheden, de opmaak van het programma van eisen en het financieel plan, de vertaalslag naar de praktijk, enz.