M Decreet & een evoluerend innovatief kader

Het M decreet beoogt het inclusieve onderwijsmodel waarbij kinderen met specifieke zorgnoden binnen een reguliere schoolomgeving opgevangen kunnen worden. Het impliceert meteen een evoluerende kijk op het buitengewoon onderwijs als onderdeel van het onderwijslandschap. Aan het buitengewoon onderwijs is er vaak een koppeling met een semi internaat (het MFC) of een medische pediatrisch revalidatiecentrum (het MPR). De ene entiteit valt onder de bevoegdheid van het departement onderwijs, de andere entiteit onder het departement welzijn, volksgezondheid en bevolking dan wel het federaal niveau, d.i. het RIZIV. 

 

In elk geval dienen de verschillende entiteiten zodoende op elkaar afgestemd te zijn in hun werking, onderhevig aan de transities opgelegd vanuit het verbonden departement. In de praktijk is dit niet steeds een evidentie. De ene transitie brengt immers onlosmakelijke bewegingen met zich mee voor wat betreft de andere entiteiten. Heos begeleidt de verschillende entiteiten en de mogelijke samenwerkingmodaliteiten aangaande hoe men met dit evoluerend en innovatief kader kan omgaan.