Jeugdverblijven onder label A+

Sinds 2004 werkt de afdeling Toerisme voor Allen van Toerisme Vlaanderen aan de doelstellingen van het decreet Toerisme voor Allen. De missie van de afdeling bestaat erin om zoveel mogelijk drempels weg te nemen die mensen verhinderen om op vakantie te gaan.

 

Heos ondersteunt meerdere projecten bij de uitbouw van tijdelijke verblijven, in hoofdzaak gericht op kinderen en jongeren met een ondergrens van het aantal overnachtingen / jaar, maar tevens toegankelijk voor gezinnen en volwassenen. De verblijven staan open voor het ruime publiek maar kiezen een beleid waarbij vooral ook mensen met een zorgvraag op vakantie of een 'educatieve' week geen belemmeringen, dan wel in fysieke / infrastructurele of financiële aard, ondervinden.

 

Vooraleerst betekent dit dat de architecturale plannen getekend werden op basis van enerzijds de classificatienormen en anderzijds de architecturale eisen om een verblijf toegankelijk te maken voor zowel personen in een rolstoel, als voor personen met een fysieke of auditieve beperking. Daarenboven maakt de gekozen  inrichting van de projecten het mogelijk dat er men zowel in een gedeelde slaapruimte, in een ruime individuele kamer als in een studiovorm kan overnachten. Lagere schoolkinderen kunnen dan bv. genieten van het groepsgebeuren, waar voor chronisch zieke kinderen het dan weer belangrijk kan zijn hun privacy te vrijwaren. Ook gezinnen kunnen er met hun kind op vakantie. In samenwerking met het toegankelijkheidsbureau Inter konden we komen tot plannen op maat.

 

Naast de infrastructuur is uiteraard het exploitatie en financieel model van belang. Zo ondersteunde Heos bij de aanvraag van infrastructuursubsidies waarop het Besluit van de Minister vrijwel binnenkort volgt. Ook de aanvraag voor werkings- en personeelssubsidies wordt opgenomen. Gesprekken met exploitanten leiden ertoe dat er een prognose van een financieel plan, mits inbegrip van een groeiscenario, wordt uitgeschreven.