Innovation models

Een groot deel van de ziekenhuisinfrastructuur kwam sinds het millennium verouderd te staan waarbij heel wat besturen beslisten om hun gebouwen aan te passen aan de moderne eisen van deze tijd. Men trekt de kaart van verbeteringen om de patiënten de beste zorg te geven. Zorg voor comfort, kwaliteit, ruimte en veiligheid, voor patiënten en medewerkers.

 

Comfort in een gastvrije omgeving zijn zaken die mensen tegenwoordig verwachten in een ziekenhuis. Sommige verpleegafdelingen voldoen niet altijd langer aan deze verwachtingen. Bouwen aan een vernieuwde centrale hal waar het aangenaam vertoeven is, staan mede op deze lijst.

 

Door de ruimtelijke indeling aan te passen kan men in een ziekenhuis ook efficiënter gaan werken. Tegelijkertijd zie je dat medische, specialistische zorg meer multidisciplinair wordt. Specialisten met verschillende disciplines werken steeds intensiever samen en moeten elkaar sneller kunnen raadplegen.

 

Door de fusies van ziekenhuizen, wordt het domein vaak ook te beperkt om alle afdelingen en disciplines optimaal te integreren waardoor we vaker grotere te ontwikkelen sites opmerkten de laatste jaren. Hierdoor komt voorgaande ziekenhuisinfrastructuur soms leeg te staan. Echter betekent dit niet dat deze gebouwen geen tweede levensfase kunnen gegeven worden.

 

Heos ondersteunt de besturen bij de uitwerking van businessmodellen, afgestemd op de huidige noden van de maatschappij enerzijds en het wijzigende overheidskader anderzijds. Tal van mogelijkheden kunnen immers geïntegreerd worden binnen bestaande gebouwen, vaak ook op prachtige domeinen.