Infrastructuurproject PmH & finance

De laatste maanden ondernam de overheid heel wat initiatieven in het kader van infrastructuursubsidiëring voor personen met een beperking. Zo werd het Besluit van de Regering gepubliceerd inzake de infrastructuurforfait voor volwassenen, na het principieel akkoord van de ministerraad in februari en het daaropvolgend inwinnen van het advies van de Raad van State. Ook het BVR met toepassing op de minderjarigenwerking werd deze zomer gepubliceerd. Op heden is er bovendien een principieel akkoord inzake middelen in het kader van gedragsproblemen. 

 

Op basis van de uiteenlopende vragen in de te behandelen dossiers binnen de VAPH sector, verleent de ondersteuning van Heos zich op vlak van onder meer het afstemmen van het programma van eisen op de vastgelegde normeringen & de calculatie de bouwkost, het ondersteunen van het uitschrijven van aanbestedingen en het initiëren van de procedures zoals wettelijk bepaald, maar tevens het opvolgen van risicobeleid en het ondervangen van oa. financiële lasten, het eventueel anticiperen inzake het zakelijk recht, het detailleren van het financieel plan op termijn met inbegrip van de kasstromen, etc. komen aan bod.