Inclusieve kinderopvang

Om een (inclusieve) kinderopvang te starten werd voorafgaandelijke onderzoek geleverd naar zowel de demografische evoluties in de regio, de bestaande opvangcapaciteit, de kenmerken van deze opvangcentra, de schoolbewegingen, de jobratio en migratiestromen in functie van arbeidsgelegenheid, het gemiddelde inkomen, etc.

 

Gezien uitwees dat er zich bepaalde noden in de regio stelden, werd verder gewerkt op het financieel plan. Het ruimer investeringsplan van de Vlaamse Regering in kinderopvang voor 2018 en 2019 voorziet in een totaalbudget van 20,4 miljoen bijkomende subsidies om verder werk te maken van voldoende, betaalbare opvangplaatsen voor ouders. Bepaalde gemeenten en steden komen voor 1 of meerdere 'trappen' van het subsidiesysteem in aanmerking. In functie van een simulatie van een mogelijkse resultatenrekening ging de aandacht naar prijszetting, kosten en heel specifiek de wettelijke normen inzake personeel, een prognose van de bezettingsgraad, een groeiscenario en mogelijke inkomsten.

 

In uitbreiding bood Heos ondersteuning bij de keuze van gepaste infrastructuur. Op basis van het capaciteitsplan zijn er immers wettelijke normeringen inzake oppervlaktes wat de grootteorde van het project meebepaalt. Verschillende formules, waaronder huren, kopen, (ver)bouwen, werden opgenomen in het financieel plan. Gebaseerd op een realistische lening, afschrijvingen, de gezette huurprijzen en extra verbouwingswerken, wees uit welke pistes haalbaar zijn voor de opstart van de kinderopvang.