Inclusief wonen in samenwerking met zorgpartners

Op vraag van ouders en in samenwerking met de VAPH sector vertaalt het proces zich in verdere concrete ontwikkelingen naar een inclusief en kleinschalig woonproject. Heos ondersteunt het proces in de exploratie van de verschillende mogelijkheden op vlak van stedenbouw, financieel plan en samenwerkingsverbanden.

 

Een eerste traject werd gelopen aangaande de stedenbouwkundige mogelijkheden op een terrein dat zich in nabije aanwezigheid verleent van begeleiding.

 

Complementair werd een haalbaar financieel plan uitgewerkt in functie van de infrastructuur dat zich onder meer weerspiegelt in de grondpositie enerzijds en het bouwproject an sich anderzijds.

 

In het verlengde is betaalbaar én tegelijk comfortabel kwaliteitsvol wonen voor personen met een beperking een belangrijk gegeven. Dit impliceert dat de mensen kunnen genieten van een voldoende ruim en toegankelijk appartement (geen studio) én dit tegen een billijke huurprijs. Op vlak van woonkosten kan men bijgevolg ook rekenen op subsidies.

 

Naast de woon- en leefkosten kunnen de mensen beroepen op zorg via het persoonsvolgend budget. Een nachtpermanentie binnen een kleinschalig project is een dure aangelegenheid. In het kader van een haalbare verdeelsleutel kan het project dan ook extern worden ondersteund.