Eerstelijnsproject aan de kust

Binnenkort volgt een nieuw project aan de kust ter ondersteuning van de zorgverstrekking op eerstelijnsniveau.

 

De stijgende vergrijzing zet zich verder door met een prognose tot 2,7 miljoen 65+ in 2030 en 3,2 miljoen in 2060. Gezien de steeds grotere afhankelijkheidsgraad dienen ook de publieke uitgaven in de toekomst beheersbaar te blijven. De ouderenzorg, en in het verlengde vooral de gezondheidszorg, zal in de toekomst anders georganiseerd moeten worden. Vanuit de overheid wordt bijgevolg meer en meer ingezet op eerstelijnsmodellen en samenwerkingsverbanden.

 

Daarnaast is het blijvend garant stellen van ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen even belangrijk. De CAR's kennen reeds een programmatiestop sinds 1987 wat op sommige plaatsen impliceert dat de wachtlijst tot op een jaar komt te staan. Op federaal niveau worden nieuwe wetsontwerpen ingediend op de zorgverstrekking op het niveau van de eerste lijn te verruimen en te faciliteren.

 

In de huidige fase werd reeds een juridisch - stedenbouwkundig onderzoek & een haalbaarheidsstudie inzake de ontwerpmogelijkheden doorlopen.