Antennewerking

Het RIZIV als federale instelling speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg en uitkeringen. Binnen dit kader wordt beslist welke pathologieën in aanmerking komen voor terugbetalingen, en dit binnen een afgebakende intensiteit / frequentie. Mede wordt bepaald welke disciplines de zorg kunnen verstrekken.

 

Waar we merken dat er meer wordt ingezet op een multidisciplinaire aanpak van bepaalde behandelingen, is deze in het huidig zorglandschap niet steeds even bereikbaar en toegankelijk. Bepaalde convenanten worden slechts toegekend aan een beperkt aantal centra of ziekenhuizen. Antennevorming over het Belgische landschap faciliteert bijgevolg deze bereikbaarheid. 

 

Heos ondersteunt de uitbouw van een antennevorming in samenwerking met ziekenhuizen, onder de desbetreffende convenant, dat deze drempel moet wegnemen, zowel op het gebied van toegankelijkheid als betaalbaarheid van de zorgverstrekking.