Analysemodellen ter voorbereiding van masterplan

Het organogram en de structuur van een organisatie is een gegeven dat historisch groeit. De medewerkers binnen de zorgsector werken met een gedrevenheid voor de cliënten binnen hun werktijden. Anderzijds zijn er misschien wel drempels die ertoe leiden dat mensen slechts een bepaald percentage werktijd besteden aan hun kernopdrachten. Oorzaken kunnen zich situeren in bv. de huidige infrastructuur, de flow in de processen, technologieën, etc.

 

Is er een duidelijk zicht op de vaste verblijven, de logeerfunctie en de cliënten die niet fulltime gebruik maken van de residentiële opvang? Zijn er bepaalde pieken of dalen in het jaar en welke causaliteiten kunnen hieraan gekoppeld worden? Kan een bepaalde flexibiliteit of vorm van modulair werken eraan tegemoet komen?

 

Het aanbod dat de zorgorganisatie verstrekt aan de cliënten kan afgelijnd worden op basis van de zorgvragen binnen een zorgzwaarteschaal. De basis kan vertrekken uit de bestaande zorgvragen en hoe de zorg steeds georganiseerd werd. Anderzijds het kan het opentrekken van de organisatie en de omgeving tevens vernieuwende ideeën opleveren.

 

Hoe de huidige infrastructuur zich verleent naar de werking, zal hoogstwaarschijnlijk nieuwe inzichten brengen in functie van bijvoorbeeld een wijzigende interne organisatie, verhuis of nieuwbouw. Wanneer we bijvoorbeeld de kostprijs van 500 meter kennen, in termen van afschrijving en exploitatiekost, kan het inperken van 10 meter van een proces dat 20.000 keer per jaar gelopen wordt, reeds veel opleveren. Bovendien kunnen kostbare werktijd en extra stappen vervangen worden door activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. De benuttingsgraad van bepaalde lokalen kunnen eventueel verhoogd worden.

 

Heos ondersteunt het volledige proces vanaf de analyse - de koppeling aan enerzijds kwaliteit en anderzijds kostprijscalculatie - tot aan de conceptuele uitwerking van wat tot een nieuw masterplan kan leiden. Bij de oefening wordt aandacht besteed aan het continuüm tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds sociaal beleid.